โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายวิชาการ
สมุดเยี่ยม
ติดต่อผู้บริหาร
 
 
 
ค้นหาที่ google
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดหาพัสดุ
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
 
KM การวิจัย

KM การเรียนการสอน


 

 

 
 
 
 
 
 
 


  
 

นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
 
 
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มโครงการ
ใบปะหน้าโครงการ

 

 

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand