วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
ติดต่อวิทยาลัยที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยนาฏศิลป 119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
The College of Dramatic Arts 119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4821313
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand