วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
ฝ่ายวิชาการ
ประชุมวิพากย์ "หลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
    
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand