วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
การเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom

มัธยมศึกษาปีที่ 1


มัธยมศึกษาปีที่ 2


มัธยมศึกษาปีที่ 3


ปวช.1


ปวช.2


มัธยมศึกษาปีที่ 6


           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand