วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 23/03/2563

ลงวันที่ 23/03/2563

ลงวันที่ 22/03/2563

ลงวันที่ 20/03/2563

ลงวันที่ 19/03/2563

ลงวันที่ 12/03/2563

ลงวันที่ 06/03/2563

ลงวันที่ 04/03/2563

ลงวันที่ 25/02/2563

ลงวันที่ 21/02/2563

ลงวันที่ 18/02/2563


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป


           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand