วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 07/01/2565

ลงวันที่ 18/12/2564

ลงวันที่ 18/12/2564

ลงวันที่ 25/11/2564

ลงวันที่ 18/11/2564

ลงวันที่ 14/06/2564

ลงวันที่ 02/04/2564

ลงวันที่ 11/03/2564

ลงวันที่ 11/03/2564

ลงวันที่ 25/02/2564


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป


           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand