วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 25/02/2564

ลงวันที่ 24/02/2564

ลงวันที่ 21/02/2564

ลงวันที่ 21/02/2564

ลงวันที่ 18/02/2564

ลงวันที่ 25/02/2564

ลงวันที่ 19/02/2564

ลงวันที่ 18/02/2564

ลงวันที่ 15/02/2564

ลงวันที่ 03/02/2564


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand