วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 20/10/2563

ลงวันที่ 20/10/2563

ลงวันที่ 20/10/2563

ลงวันที่ 19/10/2563

ลงวันที่ 19/10/2563

ลงวันที่ 05/10/2563

ลงวันที่ 25/09/2563

ลงวันที่ 25/09/2563

ลงวันที่ 11/09/2563

ลงวันที่ 11/09/2563


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand