วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 26/01/2566

ลงวันที่ 25/01/2566

ลงวันที่ 25/01/2566

ลงวันที่ 25/01/2566

ลงวันที่ 11/01/2566

ลงวันที่ 01/12/2565

ลงวันที่ 11/01/2566

ลงวันที่ 01/12/2565

ลงวันที่ 26/09/2565

ลงวันที่ 26/09/2565

ลงวันที่ 06/09/2565


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand