วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 22/09/2565

ลงวันที่ 22/09/2565

ลงวันที่ 08/09/2565

ลงวันที่ 05/08/2565

ลงวันที่ 09/05/2565

ลงวันที่ 06/09/2565

ลงวันที่ 01/09/2565

ลงวันที่ 26/04/2565

ลงวันที่ 05/04/2565

ลงวันที่ 22/03/2565


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand