วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 16/11/2563

ลงวันที่ 04/11/2563

ลงวันที่ 21/10/2563

ลงวันที่ 20/10/2563

ลงวันที่ 20/10/2563

ลงวันที่ 20/10/2563

ลงวันที่ 17/11/2563

ลงวันที่ 16/11/2563

ลงวันที่ 09/11/2563

ลงวันที่ 09/11/2563

ลงวันที่ 05/11/2563


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand