วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 23/06/2564

ลงวันที่ 31/05/2564

ลงวันที่ 27/05/2564

ลงวันที่ 21/05/2564

ลงวันที่ 18/05/2564

ลงวันที่ 14/06/2564

ลงวันที่ 02/04/2564

ลงวันที่ 11/03/2564

ลงวันที่ 11/03/2564

ลงวันที่ 25/02/2564


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป


           

  วิทยาลัยนาฏศิลป
  119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand

   

  �ู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand