วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 13/05/2564

ลงวันที่ 12/05/2564

ลงวันที่ 07/05/2564

ลงวันที่ 07/05/2564

ลงวันที่ 05/05/2564

ลงวันที่ 02/04/2564

ลงวันที่ 11/03/2564

ลงวันที่ 11/03/2564

ลงวันที่ 25/02/2564

ลงวันที่ 19/02/2564


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป


           

  วิทยาลัยนาฏศิลป
  119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand

   

  �ู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand