วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 26/06/2563

ลงวันที่ 26/06/2563

ลงวันที่ 19/06/2563

ลงวันที่ 18/06/2563

ลงวันที่ 18/06/2563

ลงวันที่ -

ลงวันที่ 05/05/2563

ลงวันที่ 05/05/2563

ลงวันที่ 29/04/2563

ลงวันที่ 24/04/2563

ลงวันที่ 21/04/2563


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand