วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 09/05/2565

ลงวันที่ 28/04/2565

ลงวันที่ 28/04/2565

ลงวันที่ 27/04/2565

ลงวันที่ 05/04/2565

ลงวันที่ 26/04/2565

ลงวันที่ 05/04/2565

ลงวันที่ 22/03/2565

ลงวันที่ 04/03/2565

ลงวันที่ 18/02/2565


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand