วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts

ลงวันที่ 21/02/2563

ลงวันที่ 20/02/2563

ลงวันที่ 06/02/2563

ลงวันที่ 28/01/2563

ลงวันที่ 22/01/2563

ลงวันที่ 18/02/2563

ลงวันที่ 13/02/2563

ลงวันที่ 12/02/2563

ลงวันที่ 03/02/2563

ลงวันที่ 22/01/2563


นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

           

    วิทยาลัยนาฏศิลป
    119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

    The College of Dramatic Arts
    119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand