วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
สมัครเรียนออนไลน์
ระดับชั้น
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร
เอกสารแนบ
กรอกใบสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบพิเศษ(ครั้งที่ 2)
07/05/2564 - 26/05/2564
    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 รอบพิเศษ(ครั้งที่ 2)
07/05/2564 - 26/05/2564
    
   
   
   
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (เฉพาะผู้กรอกข้อมูลการสมัครแล้ว)
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
 •            

  วิทยาลัยนาฏศิลป
  119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand