วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
สมัครเรียนออนไลน์
ระดับชั้น
วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร
ใบนำฝากค่าสมัคร
กรอกใบสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบพิเศษ
08/04/2565 - 16/04/2565
    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 รอบพิเศษ
08/04/2565 - 16/04/2565
    
     
     
     
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand