กิจกรรมพิธีบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


พิธีคำนับครู การแสดงสังคีตศาลายา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันChristmas 27 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 15 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2562


ภาพกิจกรรมรำลึกพ่อแห่งแผ่นดิน 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป