วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
ผลงาน นักเรียน/นักศึกษา
การแสดงชุด ซมพลาพบนางลำหับ ในละครรำ เรื่อง เงาะป่า
การแสดงชุด รำถวายมือ เพลงช้า เพลงเร็ว
การแสดงชุด ระบำโบราณคดี ศรีชัยสิงห์
การแสดงชุด นาฏยประดิษฐ์ รำมอญ ชุด เหยย รมัญ
การแสดงชุด ตำนานวันสงกรานต์
การแสดงชุด ระบำรำกริช
การแสดงชุด ฟ้อนลาวคำหอม
การแสดงชุด วิราคะ
การแสดงชุด ละครดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ทอง ตอนทิ้งพวงมาลัย
การแสดงชุด ละครนอกเรื่อง สุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า
การแสดงชุด ประทีปบูชเทวสักกา
การแสดงชุด ละครนอก เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก
การแสดงชุด ละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การแสดงชุด จตุรทิศมหาราช
การแสดงชุด ละครในผู้ชายเรื่อง ดาหลัง ตอน อิเหนาตามสมัน
การแสดงชุด ละครหลวงวิจิตรวาทการ เรื่อง อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง ตอน สามศรลอบปลงพระชนม์พ่อขุนรามคำแหง
การแสดงชุด สั่งฟ้า
การแสดงชุด การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "นิ้วเพชร
การแสดงชุด การแสดงโขนผู้หญิง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "ศึกไวยราพ"
การแสดงชุด ละครแนวประวัติศาสตร์ ชุด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การแสดงชุด ละครเรื่องมโนห์รา ตอน พระสุธนเดินป่า
การแสดงชุด การแสดงเบิกโรงดึกดำบรรพ์ เรื่องนารายณ์สิบปาง ชุด นรสิงหาวตาร
การแสดงชุด วิราคะ
การแสดงชุด ละครดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ศิลป์ชัยตอนตกเหว
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand