วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
ผลงาน ครู/อาจารย์
การแสดงชุด สองสาวชมสวน
อาจารย์พิมพิกา มหามาตย์
การแสดงชุด ฉุยฉายหงส์สุวรรณ
อาจารย์ธนกร สุวรรณอำภา
การแสดงชุด ป๋องแป๋งไล้เหลี่ยว
วิทยาลัยนาฏศิลป
การแสดงชุด เคียนขะม้านารี
วิทยาลัยนาฏศิลป
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand